4U标准机箱电源 1-2kW (可定制开发)

型号:LAS—4U 1kW

功率:500W 1000W 1500W 2000W

输入电压:220VAC

输出电压:0--5kV 10kV 30kV 50kV 80kV 100kV

产品详细介绍

  输入规格

1   输入电压

 输入电压的范围为220V(交流

2    输出电压与电流

      输出电压0~5kV连续可调

      输出电流0~100mA连续可调

3    源调整率和负载调整率及噪声纹波

      源调整率优于0.5%

      负载调整率优于0.5%

      纹波噪声优于0.5%