CCM系列数字化高压电容充电电源

型号:CCM系类

功率:100W 200W 500W 600W 800W 1000W

输入电压:220V AC

输出电压:4kV、8kV、16kV、32kV

产品详细介绍